Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Szkoły Gamma dla Dorosłych powstały w roku 2005.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „GAMMA”

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Powiatu w Kamieniu Pomorskim decyzją Nr Ekt. 4320-1/2005 z dnia 31 marca 2005 roku.

Policealna Szkoła Zawodowa

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Powiatu w Kamieniu Pomorskim decyzją Nr Ekt. 4320-2/08 z dnia 21 sierpnia 2008 roku.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum jest niepubliczne o uprawnieniach placówki publicznej wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Powiatu w Kamieniu Pomorskim pod nr Ek.4330.1.1.2014.MS z dnia 18 lutego 2014r.