Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „GAMMA”

 • Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmowane są osoby, które ukończyły gimnazjum lub 8-klasową szkołę podstawową.
 • Osoby, które ukończyły szkołę zawodową, przyjmowane są do Liceum Ogólnikształcącego dla Dorosłych na semestr trzeci i wówczas nauka trwa dwa lata.
 • Po ukończeniu szkoły słuchacz może przystąpić do matury.
 • Po ukończeniu liceum słuchacz może kontynuować naukę w szkole policealnej.

Nauka odbywa się:

 • czwartek, piątek – 1515 -1915

Warunki przyjęcia:

Do liceum dla dorosłych można przyjąć osobę, która:

 • w danym roku kalendarzowym ukończy 18 lat,
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej lubszkoły zawodowej,
 • 1 zdjęcie (dotyczy osób, które nie ukończyły 24 lat),
 • podanie, które kandydat wypełnia na druku (druk można wydrukować pobierając go w zakładce "do pobrania").

Godziny pracy sekretariatu:

 • czwartek, piątek – 1500 -1915