Gamma Szkoły Gamma Szkoły

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

L.P.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

SEMESTR

SEMESTR

RAZEM GODZIN

III

IV

V

VI

1

język polski

28

28

32

36

124

2

język obcy (angielski)

18

18

26

26

88

3

historia

-

-

-

-

0

4

wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

0

5

matematyka

20

20

26

30

96

6

fizyka i astronomia

-

-

-

-

0

7

chemia

-

-

-

-

0

8

biologia

-

-

-

-

0

9

geografia

-

-

-

-

0

10

informatyka

-

-

-

-

0

11

podstawy przedsiębiorczości

-

-

-

-

0

RAZEM:

66

66

84

92

308

12

historia i społeczeństwo

18

18

-

-

36

13

informatyka

30

30

30

-

90

14

geografia

30

30

30

-

90

RAZEM:

78

78

60

0

216

RAZEM:

144

144

144

92

524

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 8-KLASOWEJ I GIMNAZJUM

 

L.P.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

SEMESTR

SEMESTR

SEMESTR

RAZEM GODZIN

I

II

III

IV

V

VI

1

język polski

28

28

28

28

32

36

180

2

język obcy (angielski)

18

18

18

18

26

26

124

3

historia

-

36

-

-

-

-

36

4

wiedza o społeczeństwie

16

-

-

-

-

-

16

5

matematyka

20

20

20

20

26

30

136

6

fizyka i astronomia

-

20

-

-

-

-

20

7

chemia

-

16

-

-

-

-

16

8

biologia

-

16

-

-

-

-

16

9

geografia

20

-

-

-

-

-

20

10

informatyka

20

-

-

-

-

-

20

11

podstawy przedsiębiorczości

20

-

-

-

-

-

20

RAZEM:

142

154

66

66

84

92

604

12

historia i społeczeństwo

-

-

18

18

-

-

36

13

informatyka

-

-

30

30

30

-

90

14

geografia

-

-

30

30

30

-

90

RAZEM:

0

0

78

78

60

0

216

RAZEM:

142

154

144

144

144

92

820