Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kamieniu Pomorskim

Centrum prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych w zawodach i specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodową.

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje:
  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  2. kurs umiejętności zawodowych,
  3. kurs kompetencji ogólnych,
  4. kurs, inny niż wymienione w pkt. 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.