Gamma Szkoły Gamma Szkoły

CKU poleca swoje usługi w zakresie nadzoru BHP.

Usługi te obejmują:
 • sprawowanie obowiązków inspektora bhp,
 • instruktaże ogólne i instruktaże stanowiskowe dla wszystkich stanowisk pracy,
 • udział w opracowywaniu instrukcji obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
 • udział w opracowywaniu ryzyka zawodowego na stanowiskach,
 • sporządzanie analizy stanu bhp w zakładzie pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków w pracy oraz w drodze.
BHP - instruktaż ogólny/instruktaż stanowiskowy

3 godziny/8 godzin (koszt: 50 zł od uczestnika)

 • podstawowe przepisy BHP zawarte w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
 • przepisy i zasady BHP obowiązujące w danym zakładzie pracy
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • informacje o środowisku pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 • wiedza i umiejętności dotyczące sposobów ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia w warynkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
 • wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy
BHP - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

8 godzin (koszt 40 zł od uczestnika)

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą
 • zagrożenia związane z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń
BHP - szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

8 godzin (koszt 40 zł od uczestnika)

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP
 • postępowanie w razie wypadków ora w sytuacjach awaryjnych
BHP - szkolenie okresowe dla praowników i osób kierujących pracownikami

16 godzin (koszt 80 zł od uczestnika)

 • ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

250 zł do pięciu stanowisk.

UWAGA! NEGOCJUJEMY CENY