Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Dlaczego My?

To proste- jesteśmy placówką z dużym doświadczeniem. Bierzemy pod uwagę potrzeby naszych Słuchaczy i staramy się sprostać Ich oczekiwaniom edukacyjnym, które wynikają ze specyfiki lokalnego środowiska i zapotrzebowania firm i zakładów pracy, które wymagają odpowiednich kwalifikacji od kadry pracowniczej.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz kierunków kształcenia, znakomitą kadrę pedagogiczną i atrakcyjne warunki lokalowe!

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Gamma to idealna szkoła dla tych słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć średnie wykształcenie po skończonej wcześniej szkole podstawowej i gimnazjum ( 6 semestrów) oraz po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej( 4 semestry).

W trakcie trwania nauki słuchacze przygotowywani są do egzaminu maturalnego. Czas trwania nauki pozwala na rzetelne przygotowanie się do matury, co udowadniają wyniki maturalne osiągane przez naszych absolwentów. Nasze doświadczenia dowodzą, że egzamin państwowy, jakim jest matura, można w naszej szkole zdać na wysokim poziomie, co daje możliwość rozpoczęcia wymarzonych studiów.

Gwarantujemy Państwu kształcenie na wysokim poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia prowadzą czynni nauczyciele szkół średnich, którzy na bieżąco zapoznają się z wymaganiami edukacyjnymi i egzaminacyjnymi.

Dzięki dobrym doświadczeniom i w odpowiedzi na zapotrzebowanie ewentualnych Słuchaczy, prowadzimy również Policealną Szkołę Zawodową. Tym samym wychodzimy naprzeciw potrzebom Słuchaczy, którzy zdążyli się przekonać o jakości zdobytej u nas wiedzy w liceach ogólnokształcących i pragną kontynuować naukę. Ofertę Policealnych Szkół Zawodowych kierujemy również do zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji, będących wzbogaceniem ich dotychczasowych umiejętności.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych w zawodach i specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodową.

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych, inne kursy, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jeśli chcesz mieć szanse na dobrą, atrakcyjną pracę, skorzystaj z szerokiej oferty kierunków, jakie proponujemy Słuchaczom.