Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:
 • świadectwo szkoły średniej w oryginale
 • podanie do szkoły (druk wydaje szkoła lub można wydrukować)
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza ogólnego o przydatności do zawodu (opiekun medyczny)
 • aktualna pracownicza książeczka zdrowia (opiekun medyczny)
Szkoła Policealna (system 2 letni)
 • technik administracji
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista
Szkoła Policealna (system 1 roczny)
 • opiekun medyczny
 • rolnik
Informacje
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MEN,
 • wszystkie kierunki kończą się egzaminem zawodowym zewnętrznym, dającym kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,
 • legitymacja uprawniająca do zniżek na przejazdy PKP.

Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza , który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.