Gamma Szkoły Gamma Szkoły

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH


Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy:
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowaniu choroby,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych,
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonania zabiegów higienicznych,
 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.
Możliwości zatrudnienia:
 • szpitale
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej

Nr programu 513[02]ZSZ,SP/MEN/2007.07.2 zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.