Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Tytuł zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, wzrasta coraz gwałtowniej zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię, jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywizować je do zwiększania samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego — pokażemy Ci, jak mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań. Przejdziesz kurs udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz w domach opieki społecznej, domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz także indywidualnie prowadzić warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.

 

Lp

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

SZKOŁA/ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

 

RAZEM

sem. I-IV

FORMA ZAOCZNA

Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry

semestr I

semestr II

semestrIII

semestrIV

 

1.

Elementy psychologii i socjologii

34

34

-

-

68

2.

Pedagogika specjalna

-

41

-

-

41

3.

Wybrane elementy prawa i ekonomiki

41

-

-

-

41

4.

Polityka społeczna

27

-

-

-

27

5.

Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej

55

-

-

-

55

6.

Promocja zdrowia

-

27

-

-

27

7.

Opieka w stanach zagrożenia zdrowia

-

35

20

-

55

8.

Pracownia zabiegów higienicznych

27

-

-

-

27

9.

Wybrane zagadnienia z rehabilitacji

-

-

41

-

41

10.

Organizacja czasu wolnego i aktywizycja

-

41

-

-

41

11.

Elementy arteterapii

-

 

34

34

68

12.

Zajęcia praktyczne

-

 

91

100

191

13.

Podstawy przedsiębiorczości

-

 

-

18

18

14.

Praktyka zawodowa: 8 tygodni x 7 godzin dziennie

Razem godzin zajęć edukacyjnych

184

178

186

152

700