Gamma Szkoły Gamma Szkoły
Szkolny plan nauczania

ZAWÓD: Rolnik

Cykl kształcenia: 1 rok

Lp.

Przedmioty nauczania

Semestr

Liczba godzin w rocznym okresie nauczania

I

II

1

Produkcja roślinna

20

20

40

2

Produkcja zwierzęca

25

-

25

3

Podstawy techniki

-

20

20

4

Przepisy ruchu drogowego

30

-

30

5

Przedsiębiorstwo w agrobiznesie

25

-

25

6

Zajęcia praktyczne

90

77

167

7

Specjalizacja*

-

25

25

8

Podstawy przedsiębiorczości

 

-

 

18

 

18

Razem

190

160

350

Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godzin na 1 ucznia

Nauka obsługi maszyn rolniczych 6 godzin na 1 ucznia