Gamma Szkoły Gamma Szkoły

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH


Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ wraz ze wzrostem biurokracji w instytucjach państwowych i prywatnych wzrasta zapotrzebowanie na fachową kadrę urzędniczą.

Do zadań technika administracji należy:

  • stosowanie określonych przepisów prawnych
  • stosowanie norm prawnych
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, zgodnie z przepisami
  • profesjonalne przygotowanie narad, konferencji, spotkań urzędowych
  • obsługa urządzeń biurowych
  • profesjonalna obsługa petentów

Możliwości zatrudnienia:

  • instytucje administracyjne i samorządy terytorialne,
  • organy organizacji społecznych,
  • podmioty gospodarcze