Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Tytuł zawodowy: Technik budownictwa

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

Na ten zawód zapotrzebowanie nie maleje, co więcej — z każdym miesiącem rośnie. U nas zdobędziesz niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Nauczymy Cię nie tylko, jak stawiać budowle, ale przede wszystkim — jak prowadzić dokumentację budowy oraz sporządzać kosztorysy, obmiary i proste projekty. Dowiesz się, jak analizować dokumentację techniczną i jak wykonywać rysunki budowlane. Nasi specjaliści nauczą Cię dobierania optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych. Pokażemy Ci też, jak kierować pracownikami, jak koordynować pracę poszczególnych zespołów na budowie oraz jak sprawować nadzór budowlany. Ponadto dowiesz się, jak prowadzić rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

Perspektywy zatrudnienia:

Rynek pracy wchłonie obecnie każdą ilość techników budownictwa. Bardzo konkurencyjne stawki i warunki oferuje teraz polski rynek ze względu na to, iż wielu specjalistów w zakresie budownictwa wyjechało za granicę. Zatrudnienie znajdziesz zatem na budowach w Polsce i za granicą oraz w firmach świadczących usługi deweloperskie. Możesz również założyć własną firmę budowlaną.

 

Lp

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

SZKOŁA/ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

 

RAZEM

s. I-IV

FORMA ZAOCZNA

Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry

semestr I

semestr II

semestr III

semestr IV

 

1.

Podstawy budownictwa

41

-

-

-

41

2.

Technologia budownictwa

70

40

40

-

150

3.

Podstawy projektowania

-

30

30

63

123

4.

Konstrukcje budowlane

30

43

50

-

123

5.

Instalacje budowlane

14

-

-

-

14

6.

Kosztorysowanie

-

-

41

-

41

7.

Organizacja robót budowlanych

-

-

-

27

27

8.

Eksploatacja obiektów budowlanych

-

-

27

-

27

9.

Język obcy zawodowy

27

-

-

-

27

10.

Zajęcia praktyczne

-

42

-

40

82

11.

Specjalizacja

-

-

-

27

27

12.

Podstawy przedsiębiorczości

-

18

-

-

18

13.

PRAKTYKA ZAWODOWA: 4 tygodnie

Razem godzin zajęć edukacyjnych

182

173

188

157

700