Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Technik ekonomista

Perspektywy pracy
  • Działy handlowe, marketingu
  • Biura rachunkowe
  • Działy kadr
  • Urzędy skarbowe
  • Banki
Szkolny plan nauczania

ZAWÓD: Technik Ekonomista

Lp.

Przedmioty nauczania

Semestr

Semestr

Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania

I

II

II

IV

1

Podstawy ekonomii

55

-

-

-

55

2

Prawo

42

40

-

-

82

3

Ekonomika

40

40

40

30

150

4

Rachunkowość

50

60

40

40

190

5

Pracownia ekonomiczna

-

-

50

46

96

6

Język angielski zawodowy

-

27

-

-

27

7

Specjalizacja*

-

-

42

40

82

Razem

187

167

172

156

682

Praktyka zawodowa:6 tygodni