Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Technik hotelarstwa – cykl kształcenia 2 lata

Nr programu 341[05]/MEN/2008.02.07 zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej

Charakterystyka zawodu:

Zadania związane z funkcją technika hotelarstwa to między innymi umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność organizowania pobytu gości w obiektach hotelarskich, obsługa urządzeń technicznych w hotelu, swobodne porozumiewanie się w języku obcym z gościem hotelowym.

Możliwości zatrudnienia:
  • obiekty bazy noclegowej np. (hotele, motele, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne itp.),
  • prowadzenie własnej działalności w zakresie świadczenia usług noclegowych,
  • ośrodki informacji turystycznej,
  • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją obsługi turystyki.
Szkolny plan nauczania dla dwuletniej policealnej szkoły zawodowej dla dorosłych

ZAWÓD: Technik Hotelarstwa

Na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie

Lp.

Przedmiot nauczania

Semestr

Semestr

Liczba godzin w dwuletnim

Okresie nauczania

I

II

III

IV

1

Organizacja pracy w hotelarstwie

 

36

 

34

 

36

 

30

 

136

2

Ekonomika i prawo w hotelarstwie

 

48

 

48

 

-

 

-

 

 96

3

Obsługa konsumenta

-

-

34

34

 68

4

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

 

42

 

40

 

-

 

-

 

 82

5

Marketing usług

-

-

42

40

 82

6

Język angielski zawodowy

30

26

28

25

109

7

Zajęcia praktyczne

30

26

28

25

109

8

Podstawy przedsiębiorczości

 

-

 

-

 

18

 

-

 

18

Razem

186

174

186

154

702

 

Praktyka zawodowa: 8 tygodni