Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Nr programu 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Szkolny Plan Nauczania Dla Dwuletniej Policealnej Szkoły Zawodowej Dla Dorosłych

ZAWÓD: Technik Informatyk na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenia średnie

Lp. Przedmioty nauczania Semestr Semestr Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 45 40 40 40 165
2. Oprogramowanie biurowe - - 50 45 95
3. Programowanie strukturalne i obiektowe 29 63 23 21 136
4. Urządzenia techniki komputerowej 30 25 - - 55
5. Multimedia i grafika komputerowa - - 21 20 41
6. Język angielski zawodowy 27 - - - 27
7. Zajęcia specjalizacyjne* 43 40 40 40 163
8. Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy nie mają oceny na świadectwie) 18 - - - 18
Razem: 192 168 174 166 700
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie
* Zajęcia specjalizacyjne do wyboru: 1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 2. Systemy zarządzania bazami danych 3. Aplikacje internetowe 4. Grafika komputerowa