Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Technik obsługi turystycznej – cykl kształcenia 2 lata

Charakterystyka zawodu:

Zadania związane z funkcją technik obsługi turystycznej to przekazywanie informacji turystycznych, przygotowanie ofert i kalkulacja imprez turystycznych, dobór podwykonawców imprez turystycznych, organizacja i prowadzenie biura turystycznego.

Możliwości zatrudnienia:
  • agencje turystyczne,
  • ośrodki informacji turystycznej,
  • organy administracji samorządowej, zajmujące się organizacją i promocją turystyki,
  • ośrodki turystyki, jako animatorzy wolnego czasu,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją obsługi turystyki.
Szkolny plan nauczania

Lp.

Przedmioty nauczania

Semestr

Semestr

Liczba godzin w dwuletnim

Okresie nauczania

I

II

III

IV

1

Podstawy turystyki

27

-

-

-

 27

2

Obsługa ruchu turystycznego

 

34

 

40

 

36

 

26

 

136

3

Geografia turystyczna

30

30

26

24

110

4

Ekonomika i prawo w turystyce

 

34

 

34

 

-

 

-

 

 68

5

Marketing usług turystycznych

30

25

-

-

 55

6

Obsługa informatyczna w turystyce

 

-

 

-

 

34

 

34

 

 68

7

Język angielski zawodowy

32

30

36

24

122

8

Zajęcia praktyczne

-

-

21

20

 41

9

Specjalizacja*

-

-

30

25

 55

10

Podstawy przedsiębiorczości

-

18

-

-

18

Razem

187

177

183

153

                      700

Praktyka zawodowa:12 tygodni