Gamma Szkoły Gamma Szkoły

Zasady rekrutacji w skrócie

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Do szkoły przyjmowani są słuchacze mający 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły (w wyjątkowych przypadkach przyjmuje się osoby po 16 roku życia). Placówka oferuje naukę w dwóch cyklach - szkoła 2-letnia i szkoła 3-letnia (liceum ogólnokształcące dla dorosłych).

Zapisy do liceum

Osoby, które podjęły już decyzję, że chcą chodzić właśnie do naszej szkoły, zapraszamy do siedziby w Kamieniu Pomorskim. Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się na spotkanie w szkole, Państwo sami decydujecie o dogodnym dla siebie terminie dopełnienia formalności zapisu.

Kandydatów przyjmujemy do wyczerpania miejsc.