Gamma Szkoły Gamma Szkoły

W sekretariacie szkoły słuchacz:

  • składa podanie do szkoły
  • dokonuje wpłat czesnego
  • otrzymuje legitymację, zaświadczenia
  • składa prace semestralne

W sekretariacie Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego słuchacz:

  • składa podanie
  • dokonuje wpłat

Sekretariat jest czynny:

w czwartki i piątki (w dniach odbywania się zajęć) w godzinach 1515-1900

Kontakt

Pani Aleksandra Kirowska:
sekretariat: (91) 382-07- 84
email: sekretariat@gamma-szkoly.pl